ناظمی لا کوک
آثاراجرا شده با این ساز : قطعه چیچست
سازنده ساز : مهدی ناظمی
چوب : گردو در قدیمی
سال ساخت : 1386
گوشی ها : معمولی

ابعاد
طول صفحه : 26سانتیمتر
کلاف ها : 5*81 5*33 5*34
قطرصفحه رو : 4میلیمتر
قطرصفحه زیر : 6میلیمتر
قطرکلاف : 1.5سنتیمتر
تعداد پل : 4پل

نکته : نسبت صدا دهی سیم های زردو سفید برابر است و جنس صدا در پزیسیونها و خرکهای متفاوت تغییر ندارد و نوع جنس صدای ان کاملا شفاف و دارای رزنانس نچندان طولاني است که باعث ایجاد طنین بسیار زیبا این ساز است